Tilbake til hovedsiden STATENS KARTVERK
  SJØKARTVERKET
Tidevann og vannstand for Norskekysten


Statens kartverk Sjø: Vannstand
 Tidevann


Tidspunkt for høy-/lavvann Tidspunkt for høy-/lavvann
Fig. 14 illustrerer variasjonen i tidspunktene for høy-/lavvann langs kysten. Utgangspunktet er Bergen hvor tidspunktet for høyvann er satt lik 0. Figuren viser at i havnene fra Svenskegrensen til og med Sørlandet inntreffer høy-/lavvann omlag samtidig og ca. 6 timer før høy-/lavvann i Bergen. Området mellom Bergen og Stad (Måløy) får også høy-/lavvann omlag samtidig, men nord for Stad øker tidsforskjellen jevnt. Dette passer bra med at tidevannsbølgen forplanter seg nordover langs kysten. Mellom Stad og Tromsø er bølgelengden omlag 4500 km. Nord for Tromsø øker tidsforskjellen raskere. Dette har sammenheng med at tidevannsbølgen kommer inn over grunnere vann i Barentshavet og bremses opp slik at bølgelengden avtar.

 

Figur 14: Tidspunktvariasjoner for høy- og lavvann.

 
Hjelp
 
© 2015 Statens kartverk Sjø.   Send epost: tidevannsspørsmål   webansvarlig