home icon Hjem Publikasjoner Valg av metode for beregning av sjøkartnull og Z0 for norske havområder

Valg av metode for beregning av sjøkartnull og Z0 for norske havområder

I denne rapporten har vi sett på en del metoder for hvordan vi kan bestemme sjøkartnulls beliggenhet relativt middelvann for norske havområder