home icon Hjem Les mer om Vannstand Tidevannsklokker og tidevannsur


Tidevannsklokker og tidevannsur

Er en tidevannsklokke et teknisk vidunder?

 

Spørsmål om tidevannsklokker dukker opp med jevne mellomrom. Dette er ganske enkelt en klokke med en viser som gjør en omdreining på 12 timer 25 minutter og 14,16... sekunder.

 

Hvis månen gikk i en sirkel rundt jorden (i ekvatorplanet) og solen ikke hadde noen innvirkning, ville tidevannet alltid hatt denne perioden. Men siden bevegelsene i jord-måne-sol-systemet er mer kompliserte, får vi regelmessige avvik fra dette. I løpet av en nipp-spring-periode (ca. 14 dager) vil avviket være omtrent +/- 40 minutter. Er klokken riktig innstilt vil den være korrekt omkring full- og nymåne og når månen er halv.

Klokkene gjør egentlig bruk av "havnetid", som er en gammel metode for å finne høy- og lavvann. Havnetiden på et sted er tiden fra månen står i sør (passerer lokal meridian) til neste høyvann. Havnetiden varierer fra sted til sted.

 

Du finner tabell over havnetider her.

Været kan også endre tidspunktene, men fra Stavanger og nordover betyr det lite. På Sørlandet kan ofte værets virkning dominere vannstanden og klokkene er mer unøyaktige, men der er også tidevannsvariasjonene små.

Konklusjonen er at tidevannsklokkene gir tidspunktene for høy- og lavvann med en nøyaktighet på omtrent +/- 40 minutter fra Stavanger og nordover. På Sørlandet kan nøyaktigheten være dårligere.

Tidevannsklokker trenger ikke stilles inn oftere enn vanlige klokker og er sikkert et greit hjelpemiddel for raskt å finne ut hvor vi er i tidevannssyklusen.

Har brukeren kontroll på månefasene vet han/hun også om det bør legges til eller trekkes fra noen minutter på tidsangivelsen.

Innstilling av klokkene kan sikkert variere. Sannsynligvis kan havnetid og lengdegrad (for å finne tidspunkt for når månen står i sør) legges inn i enkelte klokker. En annen metode kan være å "nullstille" klokken ved høyvann omkring fullmåne, nymåne eller når månen er halv.

I Norge beregner blant annet Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo når månen er i sør. For noen utvalgte havner publiseres resultatene i ”Almanakk for Noreg”.

PrintE-mail|