Skip to content

Vannstand og havnivå

Vannstanden varier på grunn av tidevannet og påvirkning fra været. Over tid endrer også havnivået og klima seg: Isbreer smelter, vannet utvider seg og landet stiger.

Se havnivå provides the official sea-level projections for any place along the Norwegian coast. The projections are adopted from the new report on sea level, “Sea Level Change for Norway – Past and Pr...

Read more

De fleste steder i verden har vi to høyvann og to lavvann hver dag. I perioder er alle høyvannene ekstra store eller alle lavvannene ekstra lave.

Read more

Stormflo oppstår når påvirkning fra været gjør vannstanden ekstra høy. Særlig lufttrykksendring og vind påvirker vannstanden.

Read more

Depending on our future greenhouse gas emissions, projections of global sea-level rise show an increase or acceleration towards 2100.

Read more

Understanding the sources of this sea-level rise is important for improving confidence in future projections. The national sea level observing system in Norway is maintained and operated by the Norweg...

Read more

Når isen smeltar på Grønland, skulle ein tru at havnivået stig her i nord, mellom anna langs norskekysten. Men vatnet vil tvert imot samle seg på den sørlege halvkula.

Read more

Observations from satellite geodesy show that both the Greenland and Antarctic ice sheets are is losing more ice than it is gaining, and are contributing to global sea-level rise.

Read more

Understanding why and how the sea-level changes took place is key to improving our understanding of what may happen in the future.

Read more

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden.

Read more

Tidevannsstrømmer oppstår som følge av høydeforskjellen mellom flo og fjære, og lokalt kan strømmene bli svært sterke.

Read more

Havstraumane oppstår mellom anna når vinden dytter på overflata eller sola varmar opp vatnet, noko som set det i rørsle.

Read more