Skip to content

Treriksrøysa i Troms

Noregs grenser

Noreg har dei tre administrative og politiske nivåa nasjon, fylke og kommune. Kartverket forvaltar riksgrensene, fylkes- og kommunegrensene og underliggjande kretsar.

Frå 1. januar 2020 er det 356 kommunar og 11 fylke i Noreg.

Read more

Norge som kyststat har rettigheter til ressurser i havet. Kartverket beregner grensene for de ulike områdene hvor Norge etter lover og forskrifter har ulike rettigheter.

Read more

Ei riksgrense er ei avtalefesta avgrensing mellom statar som deler eit landområde. Tilsvarande har vi avtalte avgrensingsliner mellom statane i havområda.

Read more