Her er en oversikt pr 2020 inndelt per fylke. Listen er basert på FKB-data.

FylkeFastland (km)Øyer (km)Totalt (km)
Vestland 5 713 13 608 19 339
Oslo 48 52 100
Viken 843 1 421 2 264
Møre og Romsdal 2 845 6 525 9 370
Nordland 5 569 21 104 26 673
Rogaland 1 959 3 040 4 999
Troms og Finnmark 6 451 9 248 15 699
Trøndelag 3 618 12 625 16 243
Agder 1 754 3 350 5 104
Innlandet - - -
Vestfold og Telemark 957 2 188 3 145
Norges totale kystlinje (FKB) 29 775 73 161 102 936