Lengste fjorder

Navn Målepunkt Lengde i km
Sognefjorden Skjolden - Kvannskjer varde - Håskjer varde 226
Hardangerfjorden Odda - Silenningane - Utnørdingen 190
Trondheimsfjorden Hjellebotn - Kongeholman - Vettabåan 179
Lyngen Storfjord - Fugløykalven - Skagsodden 134
Porsangerfjorden - Porsángguvouotna Banak - Sværholtklubben 131
Ullsfjorden Sjøvassbotn - Grimsholmen - Fugløykalven 122
Oslofjorden Bonn/Bunnefjorden - Færder fyr 120
Storfjorden Geiranger - Grasøyane - Alnestangen 120
Nordfjord Loen - Veststeinen - Klovningen 116
Romsdalsfjorden Eresfjord - Kippen - Lyroddan 110
Varangerfjorden Varangerbotn - riksgrensa Russland 108
Boknafjorden Hylen - Imsen - Svelgjeskjer 105
Kvænangen - Návoutna Sørfjordbotn - Fugløykalven - Skagsodden 97

Dypeste fjorder

Navn Dybde i m.
Sognefjorden 1303
Hardangerfjorden 893
Hardanger - Utnefjorden 788
Bindalsfjorden 741
Tysfjorden 725
Vindafjorden 720
Nedstrandsfjorden 709
Voldsfjorden 693
Korsfjorden/Lysefjorden/Bjørnafjorden 689
Austfjorden 687
Storfjorden 686
Kvinnheradsfjorden 673
Hissfjorden 668
Sildafjorden 667
Lustrafjorden 658
Jøsenfjorden 648
Osterfjorden 645
Åkrafjorden 634
Økssundet 632
Vestfjorden 629