Indre farvann

Indre farvann er de norske sjøområdene innenfor grunnlinja. Siden Norge har så mange fjorder og øyer langs kysten, bruker vi punkter på de ytterste holmer og skjær til å danne grunnlinja.

 • Samlet areal: 125 313 km²
 • Fastlands-Norge: 89 091 km²
 • Svalbard: 36 188 km²
 • Jan Mayen: 34 km²

Sjøterritorium

Sjøterritorium er stripen på 12 nautiske mil som går parallelt med grunnlinjen og ut til territorialgrensen.

 • Samlet areal: 114 701 km²
 • Fastlands-Norge: 56 367 km²
 • Svalbard: 54 053 km²
 • Jan Mayen: 4 281 km²
Trykk på bildet for å åpne større PDF-versjon av kartet i nytt vindu.

Territorialfarvann

Territorialfarvann er sjøområdene innenfor territorialgrensen, det vil si summen av sjøterritorium og indre farvann.

 • Samlet areal: 240 014 km²
 • Fastlands-Norge: 145 458 km²
 • Svalbard: 90 241 km²
 • Jan Mayen: 4 315 km²

Norges økonomiske sone

Norges økonomiske sone går fra territorialgrensen og ut til 200 nautiske mil beregnet fra grunnlinjen ved Fastlands-Norge. Der det er mindre enn 400 nautiske mil til annen stats grunnlinje, er sonen avgrenset av avtalt avgrensningslinje mellom statene.

787 640 km²

Fiskevernsonen ved Svalbard

Fiskevernsonen ved Svalbard går fra territorialgrensen og ut til 200 nautiske mil beregnet fra grunnlinjene ved Svalbard. Sonen begrenses av yttergrensen for Norges økonomiske sone og avtalte avgrensningslinjer mot andre stater.

715 312 km²

Fiskerisonen ved Jan Mayen

Fiskerisonen ved Jan Mayen går fra territorialgrensen og ut til 200 nautiske mil beregnet fra grunnlinjen ved Jan Mayen. Der det er mindre enn 400 nautiske mil til annen stats grunnlinje, er sonen avgrenset av avtalt avgrensningslinje mellom statene.

288 768 km²

Norges kontinentalsokkel

Norges kontinentalsokkel er i juridisk forstand havbunnen fra territorialgrensen ved Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen og ut til yttergrensen for Norges sokkel, eller avtalt avgrensningslinje mot annen stat.

2 039 951 km²

Her finner du digitalt kart over norske farvann (Norgeskart.no).