I flere år har steder på Helgeland i Nordland kjempet om tittelen "Norges midtpunkt". Men dette er selvsagt avhengig av hvordan en beregner. Kartverket har tatt hensyn til Norges areal og beregnet et arealtyngdepunkt. Dermed blir det et sted i Trøndelag som kan få tittelen Norges midtpunkt.

Kartverkets beregning

Punktet befinner seg i Steinkjer kommune, Trøndelag, omtrent midt mellom Vakkerlifjellet og Skjækervatnet, på kartblad 1822 IV Vera i Norge 1:50 000, med disse koordinatene:

63 o 59’ 26’’ nord, 12 o 18’ 28’’ øst, eller 7 098 745 N, 368 304 E (UTM sone 33)

GEOGRAFISK MIDTPUNKT:
Dette er Norges midtpunkt uten hensyn til høyder. Kan også benevnes flatemiddelpunkt og arealtyngdepunkt.

Midtpunktet er beregnet ved at ett representasjonspunkt for hver kommune er multiplisert med tilhørende areal og deretter midlet.

Sentrum av Oslo

Kartverket har også beregnet arealtyngdepunktet for hovedstaden og kommet frem til at Oslos midtpunkt ligger rett øst for Nedre Blanksjø, med følgende koordinater:

59 o 58’ 51.57’’ nord, 10 o 44’ 22.05’’ øst, eller 6 650 570 N, 597 071 E (UTM sone 32)

Se Oslos midtpunkt i kartet.