Matrikkelen stenges for oppdatering for alle landets kommuner i 9 virkedager, fra 13. desember 2019 kl. 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Tilsvarende blir grunnboken stengt for oppdatering fra 27. desember 2019 kl. 20:00 til utløpet av 1. januar 2020.

Store datamengder

Stengingen av matrikkel og grunnbok i desember 2019 skal sikre at 110 millioner dataendringer i matrikkel og grunnbok som følger av reformene, kan produksjonssettes uten feil og distribueres 1. januar 2020. Dataene i matrikkel og grunnbok er tilgjengelig i Kartverkets innsynstjenester hele perioden, men med data fra frystidspunktet. Dette gjelder matrikkel, Seeiendom, E-handel og grunnbok.

Endringer 1. januar 2020

3,6 millioner innbyggere blir berørt når 109 av landets kommuner slår seg sammen til 43 nye kommuner, og 13 fylker blir til 6 fra 1. januar 2020. Totalt 311 kommuner får nytt kommunenummer. Endringene skal ivaretas i matrikkel og grunnbok.

Matrikkelen er det nasjonale eiendomsregisteret, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. I tillegg er matrikkelen ett av landets tre basisregistre sammen med Enhetsregisteret og Folkeregisteret. Grunnboka inneholder opplysninger om tinglyste rettigheter i eiendommer.

Ytterligere informasjon

Kartverket vil gi ytterligere informasjon til kommunene og ulike brukergrupper utover høsten.