Skip to content

Endringer ved kommunesammenslåing

Updated: 13.01.20

Her kan du søke på endringer i både kommuner og omnummerering av eiendommer (matrikkelnummer) som følge av gjennomførte kommunesammenslåinger.

Søket gir oversikt over nye og gamle nummer på  kommuner og eiendommer som var involvert i kommunesammenslåinger i perioden 2017 til 2020.

En egen oversikt over endringer av kommuner og regioner for årsskiftet 2019/2020 finner du i oversikten over kommune- og regionsendringer 2020.

Søk på eiendom slik:

Søk på gammelt eller nytt matrikkelnummer.
kommunenr-gårdsnr/bruksnr/festenr/seksjonsnr
(Eksempel: 5054-275/110/0/0)

Søk på kommune slik:

Søk på gammelt eller nytt kommunenavn.
Eller søk på kommunenummer på 4 siffer.

Ugyldig søkestreng. Søk kun på tekst, tall og . -

Unexpeced error occured. Please try again.

Ingen treff. Forsøk å søke etter et kommunenavn eller starten på et matrikkelnummer.