Se filmen om Geovekst-samarbeidet, som også gir et godt innblikk i hvordan moderne kart blir til og hvilke bruksområder de har.

Partene i Geovekst

  • Statens vegvesen
  • Energi Norge
  • KS (kommunesektorens organisasjon)
  • Kartverket
  • Telenor
  • Landbruksdepartementet med underliggende etater
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (laser)

Målet for Geovekst

Målsettingen for geodatasamarbeidet er å gjennomføre felles kartleggingsprosjekter, samt etablere og vedlikeholde et felles sett av geografiske data som tilfredsstiller et bredt brukerbehov. Gjennom samfinansiering kan det produseres større mengder data samtidig som det blir rimeligere for hver av partene.

Det praktiske samarbeidet skjer gjennom kartleggingsprosjekter i fylkene. I de enkelte kartleggingsprosjektene deltar de sentrale Geovekst-partene og andre aktører som har behov for geografisk informasjon, som Jernbaneverket, NVE og Forsvaret.

Geovekst-sekretariat og Geovekst-forum

Kartverket koordinerer geodatasamarbeidet sentralt og i fylkene. Til støtte for dette arbeidet har Kartverket opprettet et eget Geovekst-sekretariat.

Det er også etablert et Geovekst-forum som ledes av Kartverket og består av en kontaktperson fra hver av de sentrale partene.

Les mer om Geovekst-forum.

Kontaktinformasjon og veiledning

Finn kontaktinformasjon, veiledningsmateriell og mer om Geovekst-prosjekter på samlesiden om Geovekst.