Hvis du er på jakt etter nøyaktige høydeposisjoner eller du arbeider med høydesystemer, kan du skrolle nedover til lenkene nederst i artikkelen som viser videre til verktøy, veiledning og posisjonstjenester.

Alle kommuner bruker NN2000

Prosjektet for å innføre det nye høydesystemet, startet i 2011 og ble fullført i 2018. Alle kommuner bruker nå NN2000.

Bygg- og anleggsprosjekter som er startet i NN1954, vil bli fullført i det gamle høydesystemet.

Angir meter over havet

Høydesystemet er den referansen som ligger til grunn når man angir hvor mange meter over havet (moh.) for eksempel et fjell eller en innsjø ligger.

NN1954, «normal null av 1954», er høydesystemet vi hadde i Norge før NN2000, Det ble innført i 1954 og viste seg etter hvert å ha betydelige mangler og svakheter.

Enkelte steder var høydeangivelsene mer enn 30 centimeter for lave. Dette var en konsekvens av at NN1954 ikke var blitt korrigert for landhevingen siden 1950-tallet.

Tilpasset moderne metoder

Derfor trengte Norge et nytt høydesystem, som fikk navnet NN2000. Alle målinger som benyttes til å realisere systemet, er korrigert til år 2000. Det betyr at all landheving fremover blir korrigert med moderne beregningsteknologi (landhevingsmodell).

Vi har innført et høydesystem som vil vare i mange år, uten behov for endringer.

NN2000 er bedre tilpasset satellittbaserte målemetoder fordi høydesystemet er homogent over lange avstander.

Utgangshøyden er hentet fra fundamentalpunktet Normaal Amsterdams Peil. Dette fundamentalpunktet er også benyttet i det nye europeiske vertikale datumet EVRF2007.

Nye høydeverdier

Alle Kartverkets fastmerker har fått nye høydeverdier i NN2000. Eksisterende geografisk informasjon som er høydebestemt i NN1954, eksempelvis byggehøyder, veghøyder og høyder på VA-anlegg, er overført til det nye høydesystemet.

Se høydeforskjellene

Kartet nedenfor viser forskjellen mellom høyder i NN1954 og NN2000. Kartet viser hovedtrenden, store lokale forskjeller kan forekomme. Klikk på kartet for en større versjon.

Norgeskart som viser hvordan høydene endres i forskjellige deler av landet ved overgang fra høydesystemet NN1954 til NN2000.