Kart- og planforskriften sier at kommunen skal gjøre sine digitale planregistre tilgjengelige for nedlasting via Norge digitalt. Samordning av plandata fra kommunale planregistre gjør det mulig å etablere effektiv tilgang til planinformasjon for Norge digitalt-parter og andre brukergrupper i samfunnet.

Du kan lese mer om FDV-avtalen her (ekstern lenke).