Skip to content

Flyfoto og ortofoto

Informasjon og veiledning om flyfotografering og flyfotoprodukter, inkludert sentralarkivet for flyfoto med 1,3 millioner historiske flyfoto.

Norgeibilder.no viser ortofoto (flyfoto) fra hele landet. Her er også historiske flybilder, slik at du kan se hvordan huset eller tettstedet ditt har utviklet seg.

Read more

Kartverkets sentralarkiv for flyfoto og satellittbilder inneholder originaler av samtlige flybilder (vertikalbilder) tatt i Norge fra 1935 og fram til i dag.

Read more

Du kan kjøpe historiske flyfoto fra Kartverket. Les informasjonen nedenfor først og fyll deretter ut skjemaet.

Read more

Oversikt over hvor i landet og når det flyfotograferes i nasjonalt program for omløpsfotografering.

Read more

Produktinformasjon om ortofoto produsert gjennom Geovekst eller nasjonalt program for omløpsfotografering.

Read more