Skip to content

Planarbeid

Veiledning, lenker og tips om planarbeid, plankart, plandokumenter, arealplaner og planregister.

Her er en innføring i hvordan en arealplan skal kodes når den digitaliseres.

Read more

Plan- og bygningsloven krever at kommunen skal ha et planregister, og det skal helst være digitalt. Her skisserer vi hvordan det kan gjøres.

Read more

Gjennomføringa av viktige statlege eller regionale utbyggingsprosjekt kan gjere det nødvendig at staten sjølv må utarbeide og vedta arealplanar.

Read more

Få hjelp i planarbeidet - mellom anna til å oppnå rett teknisk kvalitet på kartgrunnlag, arealplanar og planregister.

Read more

Dei fleste kommunar har digitalisert analoge arealplanar og etablert digitale planbasar. Analoge arealplaner er planar på papir, lerret og liknande.

Read more

Se kommunale planregistre, kommuneplaner og reguleringsplaner. SePlan inneholder kopi av data fra kommunenes digitale planregistre.

Read more

Her finn du lenker til lover, forskrifter, rundskriv, rettleiingar og nettsider som kan vere til nytte i arbeidet med arealplanar og planregister.

Read more

I perioden 2018-2020 blir det gjennomført en ny plansatsing i Norge digitalt. Norge digitalt-partene har behov for tilgang til oppdaterte plandata, og dette skal den nye plansatsingen lagt på vei ivar...

Read more