Tinglysing av papirdokumenter på to dager

De langt fleste tinglysingssaker blir ferdigbehandlet i løpet av to dager. Dette forutsetter at sakens dokumenter er korrekt utfylt.

Saksgangen i tinglysingssaker er slik:

  • Dag 1: Tinglysingsdokumentet blir kontrollert og ført i foreløpig database, eller returnert uten tinglysing. Klokken 21.00 blir alle dagens dokumenter validert og overført til grunnboksdatabasen.
     
  • Dag 2: Dokumentet blir kontrollert mot resultatet av valideringen, og eventuelt undergitt manuell behandling. Dokumentet blir påført tinglysingsattest, pakkes og sendes tilbake til innsenderen. Sammen med dokumentet sendes også en bekreftet grunnboksutskrift.

Du kan selv kontrollere om dokumentet som du har sendt til tinglysing er registrert i grunnboken, og om det er ferdig tinglyst. Dette gjør du ved å sjekke grunnboksopplysningene til den eiendommen det gjelder i Se eiendom. Dersom dokumentet er listet som "foreløpig" på grunnboksutskriften betyr det at dokumentet er under manuell behandling, og vil bli ferdig behandlet innen noen dager.

Sjekk om dokumentet er tinglyst i Se eiendom.

Hvis dokument som sendes til tinglysing er spesielt komplisert, eller av andre grunner må behandles av Kartverkets juridiske tjeneste, kan saksbehandlingstiden bli betydelig lengre. Du vil få et brev i posten så snart noen hos oss har sett på saken.

Elektronisk tinglysing på sekundet

Profesjonelle aktører med avtale om bruk av tjenester for elektronisk tinglysing kan sende inn elektroniske dokumenter. Dokumentet valideres mot grunnbok, matrikkel, enhetsregisteret og folkeregisteret, og registreres straks i grunnboken med klokkeslettprioritet. Innsender får tinglysingsattest i form av en kvitteringsmelding og en bekreftet grunnboksutskrift.
 

 

SAKSFLYT: Skisse over saksflyt med elektroniske og manuelle dokumenter.

Retur eller nekting av tinglysingsdokument

Det er strenge formelle krav til dokumenter som skal tinglyses. Hvis dokumentet ikke oppfyller alle kravene, blir dokumentet returnert uten tinglysing, slik at innsenderen får anledning til å rette feilene.

For å unngå at dokumentet returneres, bør du kontrollere dokumentet nøye før du sender det inn. Bruk sjekklisten for tinglysingssaker.

Sjekkliste for tinglysing.

Hvis du er uenig i returgrunnen, og ikke ønsker å rette de feilene vi har påpekt i returbrevet, kan du fastholde kravet om tinglysing ved å sende dokumentet inn igjen på nytt. Legg gjerne ved et eget brev hvor du forklarer hvorfor du er uenig. Etter en ny vurdering hos Kartverket, vil dokumentet enten bli godtatt, eller det blir truffet et formelt vedtak om nekting av dokumentet. Et slikt nektingsvedtak kan ankes videre til lagmannsretten.

Les mer om klage på tinglysing.

Saksbehandlingstid hos kommunen

Saker som skal matrikkelføres hos kommunen, har egne regler om saksbehandlingstid og klage. Dette gjelder både saker som skal tinglyses, og saker som ikke skal tinglyses.

Saksbehandlingstiden varierer fra kommune til kommune, og kan være forskjellig for forskjellige type saker. Ta kontakt med din kommune for å høre hvor lang saksbehandlingstid du kan forvente. Mange kommuner har opplysninger om saksbehandlingstiden på sine nettsider.