Skip to content

Priser og gebyr

Den som sender et dokument til tinglysing må betale et gebyr. Hvis dokumentet innebærer en overdragelse av eiendomsrett blir det også beregnet dokumentavgift.

Du må betale et gebyr per dokument som du sender til tinglysing. I tillegg må du betale dokumentavgift ved overføring av grunnbokshjemmel til fast eiendom. Her finner du en prisliste.

Read more

Dokumentavgift er ei særavgift som skal betalast ved tinglysing av eit dokument som overfører fast eigedom. I enkelte situasjonar slepp ein å betale dokumentavgift.

Read more

Det er viktig at den som sender inn dokumenter til tinglysing er korrekt identifisert som rekvirent, slik at faktura med gebyr og eventuelt dokumentavgift blir sendt til riktig adresse.

Read more