Se grunnboken på internett

Du kan se hva som er tinglyst på en eiendom ved å gjøre oppslag i grunnboken på internett, helt gratis.

Du kan søke på vegnavn, adresser eller gårds- og bruksnummer. Vil du heller finne en eiendom i kartet? Gå til norgeskart.no

Alle opplysninger i grunnboken er offentlige, og du kan sjekke hvilken som helst eiendom i hele landet. Innsynsløsningen krever innlogging gjennom ID-porten (MinID, BankID osv.), og er begrenset til 10 søk per innlogging. Hvis du er interessert i flere eiendommer, kan du logge inn på nytt.

Se grunnboken på internett - Se eiendom

I Se eiendom oppdateres grunnboken med noen sekunders mellomrom. Der vil du kunne se om et dokument som du har sendt til tinglysing er ferdig tinglyst. Dokumenter som blir sendt inn via vanlig post blir importert i grunnboken klokken 21.00. Dette er en større prosess, da flere tusen dokumenter registreres. På grunn av dette vil oppdateringen ta lengre tid, og et tinglyst dokument er ikke synlig like raskt som dokumentene som er registrert elektronisk. Dersom dokumentet ikke kommer opp på grunnboksutskriften, kan du vente noen minutter og prøve igjen.

Les mer om grunnboken og hva de forskjellige begrepene betyr.

Bestill grunnboksutskrift og kopi av tinglyst dokument

Hvis du vil ha en papirutskrift, kan du bestille en bekreftet grunnboksutskrift. Hvis du vil lese innholdet i et bestemt tinglyst dokument, kan du bestille en kopi av dokumentet.
Du får dokumentet tilsendt i posten innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen i Kartverkets e-handel. Kopier og grunnboksutskrifter koster 172 kroner, og du betaler med bank- eller kredittkort. Bestillinger av kopi av tinglyste dokument og grunnboksutskrifter blir ikke sendt ut via e-post.

Bestill en grunnboksutskrift eller kopi av tinglyst dokument i Kartverkets e-handel.

Noen tinglyste dokumenter kan ikke bestilles. Det gjelder først og fremst dokumenter som ble tinglyst før 1951, og dokumenter som oppbevares av andre offentlige myndigheter.

Sjekk hvilke dokumenter som ikke kan bestilles.

Eldre dokumenter hos Statsarkivet

Kopier av tinglyste dokumenter, oppbevares hovedsakelig i Kartverkets arkiv, og kan bestilles fra Kartverket.

Gjenparter av dokumenter som ble tinglyst i 1950 og tidligere, oppbevares hos Statsarkivet. Disse dokumentene blir digitalisert og tilgjengeliggjort på internett gjennom inngangen ”Bla i pantebøker” på  Digitalarkivets nettside. Her kan du vederlagsfritt kopiere bildet av dokumentet til din PC og eventuelt skrive det ut.

Om et eldre dokument ikke er tilgjengelig i Digitalarkivet, er Statsarkivet behjelpelig med å sende deg en kopi. Før du henvender deg til Statsarkivet, bør du ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 32 11 80 00 for å få oppgitt: dagboknummer, tinglysingsdato, panteboknummer og eventuelt sidetall og stedsnavn. Dette er opplysninger som Statsarkivet trenger for å finne frem til riktig dokument. Kopier av tinglyste dokumenter, noe som også kalles tinglysingsgjenpart, oppbevares hovedsakelig i Kartverkets arkiv, og kan bestilles fra Kartverket.

Gammel grunnbok

Hvis du er interessert i eldre opplysninger fra den gangen grunnboken ble ført med penn og skrivemaskin, kan du få direkte tilgang til opplysningene i den gamle grunnboken gjennom Digitalarkivets selvbetjeningsløsning for oppslag i gammel grunnbok. I denne løsningen kan du gjøre direkte oppslag i den gamle grunnboken.

Du kan også bestille en kopi av den gamle grunnboken. Denne bestillingen sender du til Kartverket, ved å bruke våre bestillingsskjemaer på papir. Husk å skrive i merknadsfeltet at du ønsker kopi av gammel grunnbok.

Les mer om hvordan du bestiller historiske opplysninger fra grunnboken.

Bestillingsskjemaer

Det enkleste for deg er å bestille grunnboksutskrifter og kopier i Kartverkets e-handel på internett, ved å betale med bank- og kredittkort.

Hvis du ikke har anledning til å bruke bestillingsløsningen i e-handel, kan du bruke våre bestillingsskjemaer på papir. Disse bestillingene må signeres med penn og sendes inn med vanlig postgang, på telefaks eller som skannet vedlegg i en e-post til tinglysing@kartverket.no. Vår postadresse og faksnummer finner du i bestillingsskjemaet.

Grunnboksutskrift - fast eiendom - Bokmål
Grunnboksutskrift - fast eigedom - Nynorsk

Grunnboksutskrift - borettslag - Bokmål
Grunnboksutskrift - burettslag - Nynorsk

Kopi av tinglyst dokument - fast eiendom - Bokmål
Kopi av tinglyst dokument - fast eigedom - Nynorsk

Kopi av tinglyst dokument - borettslag - Bokmål
Kopi av tinglyst dokument - burettslag - Nynorsk