Skip to content

Kan jeg hindre at en eiendomsoverdragelse offentliggjøres i avisa?

Nei, det er ikke mulig å reservere seg mot offentliggjøring av en eiendomsoverdragelse, for eksempel i en avis. Grunnboken er et offentlig register som alle har rett til innsyn i, og avisene kan fritt publisere opplysninger om endring av eierforhold og registrert kjøpesum. Det eneste unntaket gjelder personer som har behov for beskyttelse og hemmelig adresse. Disse må ta kontakt med politiet som iverksetter tiltak som sikrer at navn og adresse behandles som fortrolig informasjon hos Kartverket. Navnet til personer som er beskyttet vil ikke være synlig i grunnboken, og vil heller ikke kunne publiseres i avisa.