Skip to content

Utleggsforretning

En utleggsforretning er et ledd i tvangsinndrivelse av et pengekrav. En utleggsforretning tinglyses når det besluttes utleggspant i en eiendom eller borettslagsandel. Et utlegg kan slettes av saksøker eller prosessfullmektig.

Read more