Skip to content

Skylddelingsforretning

En skylddelingsforretning var et offisielt dokument som tildelte nye eiendommer matrikkelskyld etter eldre regelverk. Dokumentet inneholdt blant annet den nye tomtens eiendomsidentifikasjon, kommune-, gårds- og bruksnummer, samt en tekstlig beskrivelse av eiendommen. Skylddelingsforretningen ble tinglyst for å opprette nytt grunnboksblad i grunnboken. Du kan bestille kopi av en tinglyst skylddelingsforretning.

Read more