Skip to content

Prioritetsbestemmelse

Når en rettighetshaver til en tinglyst rett erklærer å stå tilbake for en senere tinglyst konkurrerende rettighet, kaller vi det er prioritetsvikelse. Det kan også avtales at to rettigheter skal dele prioritet. Prioritetsrekkefølgen kan være svært viktig dersom eiendommen skulle bli tvangssolgt.

Read more