Skip to content

Pantsettelseserklæring

Enkelte bestemmelser om pant har overskriften "Pantsettelseserklæring" i grunnboka. Denne overskriften gis som hovedregel til avtalte pant som ikke er tinglyst med et vanlig pantedokument, men i en annen type dokument, f.eks. som en del av en seksjoneringsbegjæring, i et skjøte eller i en festekontrakt. Ordet "Pantsettelseserklæring" er derfor ikke et entydig begrep i grunnboka, og de som ønsker å vite mer om panteheftelsens art bør bestille en kopi av det tinglyste dokumentet.

Read more