Skip to content

Obligasjon

I grunnboken brukes begrepet "obligasjon" for eldre pantedokumenter som ble tinglyst med skylderklæring. I dag er det mest vanlig å tinglyse pantedokumenter uten skylderklæring. Disse får overskriften "pantedokument".