Skip to content

Nivellement

Målemetode for nøyaktig høydebestemmelse, relatert til loddlinjen. Målingen skjer ved å foreta horisontale sikt med et nivellerinstrument mot loddrett oppstilte nivellerstenger eller meterskalaer. Ved å summere høydeforskjellene mellom mange horisontale sikteliner får vi nøyaktige høyder langt inne i landet.