Skip to content

Ionosfæren

Ionosfæren er det ytterste laget av atmosfæren. Starter i en høyde på 50 – 100 km og strekker seg flere hundre km opp fra dette. Ionosfæren skiller seg fra de andre atmosfærelagene ved at en stor andel av gassen er ionisert (ionisert gass kalles også plasma). Forstyrrelser i ionosfæren kan slå ut GPS-stasjoner og posisjonstjenester på bakken