Skip to content

Grunnlinjepunkt

Koordinatbestemt punkt på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved lavvann.