Skip to content

Grunndata

Nederst på grunnboksbladet ligger overskriften "Grunndata". Her samles alle tinglyste opplysninger om eiendommens opprinnelse, hvilket bruk den er skilt ut fra, om det er skilt ut nye eiendommer fra denne, om eiendommen er sammenslått med en annen, om arealer er overført til naboen, om eiendommen er seksjonert osv.

Read more