Skip to content

Geoide

Geoiden er en referansehøyde som representerer den teoretiske høyden på havet i fravær av tidevannsbevegelse, havstrømmer eller bølger. Den følger havets tenkte forlengelse under kontinentene. For å kunne danne denne referansehøyden må man kjenne jordens tyngdefelt, som ikke er likt over alt. Geoiden er et helt nødvendig utgangspunkt for alle nøyaktige høydemålinger, som de svært viktige klimavariablene havnivå, havsirkulasjon og istykkelse. Aktiviteter som krever nøyaktige høydemålinger, som konstruksjon og byutvikling, er avhengig av geoiden som utgangspunkt.