Skip to content

Ellipsoidisk høgde

Eit punkts avstand frå referanseellipsoiden, målt langs ellipsoidenormalen.

Read more