Skip to content

Ellipsoide

Ellipsoide er ein geometrisk form. Jordkloden har tilnærma form som ein ellipsoide, og ein nyttar ein ellipsoide-modell til å rekne ut ei matematisk høgde over havet.