Skip to content

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Det offentlige kartgrunnlaget beskrives i plan- og bygningslovens paragraf 2-1 og kart- og planforskriften og skal være er en samling geografiske kvalitetsdata, såkalt offentlige autoritative data. Disse skal være valgt ut og tilrettelagt for å være et egnet kunnskapsgrunnlag for de mest vesentlige behovene som følger av plan- og bygningsloven. Det er kommunene i samarbeid med staten som skal utarbeide et kartgrunnlag av denne typen.

Read more