Status per april 2020

Snart starter en ny sesong for laserskanning for Nasjonal detaljert høydemodell (NDH).  Mer enn 90% av datafangsten i prosjektet er nå gjennomført og det gjenstår ca 23500 km2 skanning.  Terratec AS som gjennomfører all datafangst i prosjektet planlegger å sluttføre skanningen i 2020.  Været er den største utfordringen for å få dette til.

Se status og følg med på utvikllingen.

Datafangst i 2019

Leveransene fra fjorårets datafangst følger avtalte planer, og vi regner med at all skanning utført i 2019 er på plass på høydedata.no i løpet av mai, selv med hindringer som koronakrisen.

Bildematching

Når det gjelder bildematching i fjellområdene er fremdrift omtrent som planlagt.  Bildematching på bre har vist til dels dårlige resultater, og vi vurderer om noen breområder bør laserskannes i sluttfasen av prosjektet for å få pålitelige høydedata i disse områdene.

Sjøbunnskartlegging

Prosjektet vil forsatt gjennomføre en ny test av sjøbunnskartlegging med grønn laser.  Ny teknologi viser lovende resultater og flere leverandører har vist interesse for å delta.  Målet er å få dette gjennomført i 2021.

Punktsky i 3D fra NDH Andøy 2pkt 2019
Figur: Punktsky i 3d fra NDH Andøy 2pkt 2019

Kontaktinformasjon

For mer detaljert statusoppdatering, kontakt Kartverkets prosjektteam på e-post: