Norge 1:50 000-kartene er lettleste og hjelper deg både å planlegge turen og å finne fram i terrenget. De har rutenett på 1 km x1 km, og egner seg godt sammen med GPS-mottaker.

Kartet trykkes på forespørsel av forhandlere. Les mer om hvor du kan kjøpe kartet.

Du kan også ta gratis utskrift av kartet selv direkte på Norgeskart.no, gjennom funksjonen "Mitt turkart".

Inndeling

Kartserien er utviklet i nært samarbeid med Forsvaret og produseres i dag som en sivil og en militær serie (Beredskapskart M711). Den sivile kartserien dekker fastlands-Norge med 405 kartblad, nummerert fra 1 til 212 med ett nord- og ett sør-kartblad innenfor de fleste kartbladhummerne. Den militære kartserien (M711) inneholder 727 kartblad.

Innhold

Kartene inneholder bebyggelse, høydekurver, skog, dyrka mark, kystkontur, elver, bekker, vann, myr, breer, veier, stier, jernbaner, flyplasser, kommunegrenser, verneområder og detaljert dybde- og navigasjonsinformasjon hentet fra sjøkartene. Serien inneholder mer enn 350 000 stedsnavn.

Grenseområder i Sverige, Finland og Russland som faller innenfor kartbladbegrensningen, vises med de best tilgjengelige data. Kartinnholdet er det samme som på «Beredskapskartet M711», som Kartverket produserer for Forsvaret. Beredskapskartet brukes av Forsvaret, Politiet, Sivilforsvaret og lignende enheter på øvelser og aksjoner.

Ajourhold

Kartene revideres regelmessig. Hvor ofte, er avhengig av område og mengden av endringer. N50 Kartdata er hovedkilden som benyttes i ajourholdet.

Koordinatsystem

EUREF89 i lokal UTM-sone. Kartblad med sonedele er utstyrt med merker for nabosonens rutenett.

Nøyaktighet

+/- 10 til 15 meter, avhengig av tema.