Det er mange faktorer som avgjør kvaliteten på et bilde, i tillegg til at kvaliteten kan variere innenfor ett enkelt bilde:

  • flyhøyde
  • målestokk
  • pikselstørrelse
  • eksponering og kontrast
  • kamerateknologi og filmmateriale
  • været
  • årstid ved opptaket
  • lokal vegetasjon

Når du bestiller et bilde hos oss, skal bildet vise det område som du etterspør og at opptaket er tatt på det året som er angitt. Informasjonen som kundene ønsker å få ut av bildene, varierer i stor grad. Vi kan derfor ikke gi noen forsikring om hvorvidt du vil finne det du er ute etter i bildene.

For å illustrere dette har vi tatt utsnitt av noen eksempler som viser bilder fra samme område. Detaljgraden i historiske bilder blir som regel oppgitt i målestokk, mens nyere bilder (etter ca 2006) oppgis i GSD (Ground Sample Distance, bakkeoppløsning i cm).

Klikk på bildet for å se virkelig størrelse og detaljeringsgrad.

Eksempel på flyfoto fra 1963 i målestokk 1:2800

Målestokk 1:2.800

 

Eksempel på flyfoto fra 1951 i molestokk 1:7000

Målestokk 1:7.000

 

Eksempel på flyfoto fra 1973 i målestokk 1:15 000

Målestokk 1:15.000

 

Eksempel på flyfoto fra 2009 med GSD 12,5

BSD (bakeoppløsning): 25 cm

 

Eksempel på flyfoto fra 2008 i GSD44 (1:60 000)

(GSD (bakkeoppløsning): 44 cm