Foreningens formål er å bidra til å nå Norsk kartmuseums mål: Å ta vare på dokumenter og gjenstander som representerer Kartverkets, kartfagenes og geodesiens historie og utvikling, samt bidra til informasjon om Kartverket og utviklingen innen kartrelaterte fagområder.

Norsk kartmuseums venneforening skal bistå i følgende av Norsk kartmuseums driftsoppgaver:

  1. Innsamling og registrering av historisk materiale
  2. Sørge for guiding i museet
  3. Bevaring og vedlikehold av gjenstander og annen historisk dokumentasjon
  4. Sørge for at det er utdannet tilstrekkelig antall autoriserte guider.

Venneforeningen er åpen for alle med interesse for Kartverkets og kartfagenes historie. Det vil si alle som jobber eller har interesser innen kart- og oppmålingsfagene, innen blant annet Kartverket, kommuner, andre etater og firmaer.

Medlemskategoriene er:

  1. Årsbetalende medlemmer
  2. Støttemedlemmer (enkeltpersoner, firma representert ved navngitt representant, organisasjon, institusjon eller liknende, som ønsker å støtte foreningen økonomisk)
  3. Æresmedlemmer

Foreningens styre:


Ta kontakt med kassereren hvis du ønsker medlemskap. Kontingenten kan også betales direkte til venneforeningens konto. Husk å oppgi navn, adresse og e-postadresse.

Medlemskontingenten er kr 150,- pr. år.
Bankkonto nr. 2280 31 30861.
Vipps 623338.

Kartverkets historie

Kartverkets historie er samlet mellom to permer i historieverket «Med kart skal landet bygges». Boka forteller om kart, og om hvordan kart har vært et strategisk og militært virkemiddel.

Boka er et "must" for alle som er interesserte i kart og i den tekniske utviklinga fra kartfagets spede start. Boka kan bestilles gjennom Norsk kartmuseums venneforening på denne siden. Les mer om boka «Med kart skal landet bygges».