Kommunesammenslåinger

Følgende kommuner ble slått sammen 1. januar 2020:

  • Re og Tønsberg er slått sammen til Tønsberg kommune
  • Holmestrand (slo seg sammen med Hof i 2018) og Sande er slått sammen til Holmestrand kommune
  • Sauherad og Bø er slått sammen til Midt-Telemark kommune

I tillegg har Svelvik kommune slått seg sammen med Drammen og Nedre Eiker, og er dermed ikke en del av Vestfold og Telemark fylke.

Tidligere kommunesammenslåinger

Fra 1. januar 2018 ble følgende kommuner slått sammen:

  • Larvik og Lardal ble slått sammen til Larvik kommune
  • Tjøme og Nøtterøy ble slått sammen til Færder kommune
  • Hof og Holmestrand ble slått sammen til Holmestrand kommune

Fra 1. januar 2017 ble følgende kommuner slått sammen:

  • Sandefjord, Andebu og Stokke slått sammen til Sandefjord kommune

Alle kommunene har fått nytt kommunenummer.

Til oversikt over kommuner og kommunenenumre i Vestfold og Telemark fylke fra 1. januar 2020

Takk!

Kommunene har bidratt med mange nødvendige rettinger i matrikkelen som grunnlag for gjennomføringen av kommune- og regionreformen. En stor takk til alle dere i kommunene som har bidratt.

Fylkessammenslåing og nytt fylkeskart

Fra årsskiftet ble Vestfold og Telemark slått sammen til ett fylke. Det er produsert nye fylkeskart i papirformat og disse deler vi gjerne ut. De kan hentes hos Kartverket Vestfold og Telemark i Klostergata 33 i Skien.

Vi vil også ta med fylkeskartet på arrangement i regi av oss utover året.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Skien: geir.mjoen @ kartverket.no

Relatert informasjon

Ny kommune- og fylkesstruktur er nå på plass