Utvalgets mandat

Utvalget gir innspill til geodataplanen innenfor basis geodata, og gjør egne beslutninger i rene Geovekst-saker.

Utvalget er i tillegg en arena for erfaringsutveksling mellom regionsamarbeidene.

AU-Basis skal i 2020 møtes to ganger. Ett møte før sommeren og ett møte i august/ september.

Referat m.m. fra møter finner du under tabellen. Alle er i pdf).

 

Medlemmer av Arbeidsutvalg for basis geodata 2020
RepresentererNavnKommer fra
Fylkesmannen/ Landbruket Knut Sindre Vale Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Fylkeskommunen Lars Kjærstad Vestfold og Telemark fylkeskommune
Statens vegvesen Stein Rinholm Statens vegvesen region sør
Kommunene Anna Svalbjørg Midt-Telemark kommune (Midt-Telemarksamarbeidet)
Kommunene Solveig Hagen Vinje kommune (Vest-Telemarksamarbeidet)
Kommunene Per Erik Larsen Sandefjord kommune
Kommunene Øyvind Bakken Porsgrunn kommune (Grenland-samarbeidet)
Kommunene Christopher Dymek Tønsberg kommune (Kommunesamarbeidet, Vestfold)
Kommunene Odd Arne B. Ludviksen Larvik kommune
Energi Kai Gunnar Jore Skagerak Energi
Norge digitalt sekretariatet Ingrid T. Nilsen (leder) Kartverket Vestfold og Telemark (leder)
Norge digitalt sekretariatet Arnulf Haugland Kartverket Vestfold og Telemark, Matrikkel
Norge digitalt sekretariatet Robert Bergan Kartverket Vestfold og Telemark, Felles KardataBase (FKB)
Norge digitalt sekretariatet Arne Løwe Kartverket Skien, Samferdsel