Mandat

AUPT skal være en møteplass hvor partene i Norge digitalt for Vestfold og Telemark presenterer og drøfter saker knyttet til produksjon, formidling og bruk av plan- og temadata, herunder kurs, informasjon og tekniske/ faglige utfordringer. Utvalget rapporterer fast til Temadataforum.

Utvalget skal:

  • Være et lokalt fagforum for utarbeidelse og bruk av plan- og temadata, hvor målet er å sikre relevant plan- og temadata med høy kvalitet og god formidling av disse
  • Fungere som lokal forankring av geodataarbeidet i fylket
  • Bidra med innspill fra brukere lokalt/regionalt til andre samarbeidsfora i infrastrukturen, bl.a. Temadataforum
  • Bidra til kurs/ kompetanseheving innen fagområdet

Presentasjoner m.m. fra møtene finner du nederst.

 

Medlemmer i Arbeidsutvalg for Plan- og temadatatvalget 2020
RepresentererNavnKommer fra
Fylkeskommunen Kristian Ingdal Vestfold og Telemark fylkeskommune
Fylkesmannen Gunnar Kleven Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Statens vegvesen Turid Vongraven Statens vegvesen region sør
Kommunene Tor Flom Nome kommune (Midt-Telemarksamarbeidet)
Kommunene Tove Fagerbæk Siljan kommune (Grenlandsamarbeidet)
Kommunene Kolbjørn Hem Larvik kommune
Kommunene Kåre Conradsen Tønsberg kommune (Kommunesamarbeidet, Vestfold)
Energi Kai Gunnar Jore Skagerak Energi
Norge digitalt sekretariatet Geir Mjøen Kartverket Vestfold og Telemeark
Norge digitalt sekretariatet Leif Kåre Knutsen Kartverket Vestfold og Telemeark (leder)