Fokusområder og satsinger i planperioden 2020 - 2023

  • Sikre oppdaterte FKB-data gjennom fotogrammetriske kartleggingsprosjekter, løpende ajourføring og forvaltning i Sentral Felles Kartdatabase.
  • Innføring av Sentral lagring av FKB-Vegnett.
  • Opprette NVDB Brukerforum med fokus på bruk av vegdata i kommunene.
  • Kvalitetsheving av FKB-ledning, bl.a. gjennom Arbeidsgruppe Ledning
  • Sikre god informasjon og forvaltning av NRL i henhold til luftfartshinderforskrift § 2.3 når den blir vedtatt.
  • Få etablert fullverdig digitalt planregister for samtlige kommuner.
  • Synkronisering av kommune-/kommunedelplaner for samtlige kommuner.
  • Registrering av kommunale DOK tilleggsdata.
  • Kvalitetsheving av datasettet tur- og friluftsruter.
  • Kvalitetsheving av informasjon i matrikkelen gjennom oppdrag fra prosjektet Masterplan matrikkel

2020-2023