Skip to content

Arealplan og plandata i Vestfold og Telemark

Kartverket ved fylkeskartkontorene bistår kommunene med gjennomføringen av prosjekter for realisering av gode plandata og digitale planregister.

Mer informasjon om arealplan og planregister