Medlemmer i basisgeodatautval for Rogaland
PartRepresentant
Fylkesmannen i Rogaland, Landbruksavdelinga Tonje Fjermestad Aase
Fylkesmannen i Rogaland, Regionalplanavdelinga Astrid Espe
Statens vegvesen Region vest Geir Magnus Tungland
Energiforsyninga, Lyse Sigve Hamran
Kartverket Stavanger Oddny Haugland
Energiforsyninga, Dalane Energi John Kapstad
Energiforsyninga, Haugaland Kraft Jan Ståle Lund
Gjesdal kommune Gerd Karin Espedal
Sandnes kommune Otto Ødegård
Suldal kommune Hilde Bergjord
Telenor Bengt Morten Olufsen
Kartverket Rogaland Ole Lunden
Kartverket Rogaland Oddny Haugland

Alle referat er i pdf. filformat