Kommunesammenslåinger

Følgende kommuner er slått sammen:

  • Oppegård og Ski er slått sammen til Nordre Follo kommune
  • Skedsmo, Fet og Sørum er slått sammen til Lillestrøm kommune
  • Rømskog og Aurskog-Høland er slått sammen til Aurskog-Høland kommune
  • Asker, Røyken og Hurum er slått sammen til Asker kommune
  • Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner er slått sammen til Drammen kommune
  • Moss og Rygge kommuner er slått sammen til Moss kommune
  • Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner er slått sammen til Indre Østfold kommune

Alle kommunene har fått nytt kommunenummer.

Til oversikt over kommuner og kommunenenumre i Oslo og Viken fylker fra 1. januar 2020

Takk!

Kommunene har bidratt med mange nødvendige rettinger i matrikkelen som grunnlag for gjennomføringen av kommune- og regionreformen. En stor takk til alle dere i kommunene som har bidratt.

Fylkessammenslåing og nye fylkeskart

Fra årsskiftet ble Akershus, Buskerud og Østfold slått sammen til Viken fylke.

Oslo fortsetter som fylke og kommune.

Kartverket har trykket opp nye fylkeskart i papirformat med endringene fra kommune- og regionreformen. Vi leverer ut trykte kart så langt lagerbeholdningen rekker.

For mer informasjon om de nye fylkeskartene

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner ved Kartverket Oslo og Viken: astrid.rygg@kartverket.no, marit.bekkhus@kartverket.no og jon.kaasa@kartverket.no

Relatert informasjon

Ny kommune- og fylkesstruktur er nå på plass