Tabellen gir en oversikt over prosjekter i 2020. Status på prosjektene oppdateres fortløpende. 

Data publiseres på www.norgeibilder.no med mindre det står noe annet.

For prosjekter som gjennomføres i Oslo kommune, ta kontakt med Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune.

Viken fylke
Navn på prosjektKommunerKartleggingstypeProsjektkartLeveransedato fra firmaFirmaStatus 28.9.20
Øvre Romerike 2020 Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal FKB-B ajourføring og nykartlegging, ortofoto og laserskanning 5 pkt Øvre Romerike 2020 15.9.2020 Ortofoto 15.10.2020 Laser 22.2.2021 FKB

Terratec foto og laser

COWI konstruksjon

Laserdata publisert i hoydedata.no, ortofoto-kontroll påbegynt.
Asker og Bærum 2020 Asker og Bærum FKB-B ajourføring Asker og Bærum 2020 26.10.2020 FKB

Terratec foto

COWI konstruksjon

Ajourføring av FKB-B områdene pågår
Follo 2020 Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden og Enebakk Ortofoto 8 cm, Sant ortofoto utvalgte områder Follo 2020  1.9.20 Terratec Ortofotokontroll pågår. 
Ringerike Hole 2020 Ringerike og Hole FKB-B ajourføring, ortofoto Ringerike Hole 2020 16.11.2020 FKB
15.12.2020 ortofoto

Terratec foto

Rambøll konstruksjon

Ajourføring av FKB-B områdene pågår
Østfold FKB 2020 Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold og Råde FKB-A og FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto Hvaler, Indre Østfold (Trøgstad) og Råde. Østfold FKB 2020 1.9.2020 ortofoto
1.2.2021 FKB data

COWI foto

Rambøll konstruksjon

Ortofotokontroll pågår. Nykonstruksjon/ ajourføring FKB A/B pågår.
Hallingdal 2020 Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol og Krødsherad FKB-B ajourføring og ortofoto Hallingdal 2020 15.01.2021 FKB
15.02.2021 ortofoto
COWI Fotografering gjennomført.