Fylkesgeodatautvalget for Oslo og Viken fylker ble opprettet høsten 2019. De tre FGU'ene i Østfold, Oslo/ Akershus og Buskerud ble da slått sammen i forbindelse med kommune- og regionreformen som ble iverksatt 1.1.2020.

Utvalget har 2 møter i året, ett på våren og ett på høsten. Høstmøtet skal vedta Geodataplan for den kommende 4-årsperioden.

Referat fra møtene ligger nederst.

Medlemmer i Fylkesgeodatautvalget for Oslo og Viken fylker 2020 - 2022
RepresentererNavnKommer fra
Statens vegvesen Jens Kjell Aabø  Statens Vegvesen
Energiparten Åshild Utvik Norgesnett
Kommunene Petter Stordahl Fredrikstad kommune (Østfold)
Kommunene Stein E. Engebretsen Nordre Follo (Indre Oslofjord) kommune
Kommunene Fredrik Hägnemark Lunner kommune (Ringerike)
Kommunene Håkon Løvløi (leder FGU) Drammen kommune (Drammen, Ringerike)
Kommunene Jan Børre Øien Nesbyen kommune (Hallingdal)
Kommunene Knut Letmolie Flesberg kommune (Numedal)
Kommunene Tone Kråkenes Oslo kommune
Kommunene Annie Chen Bærum kommune
Statens kartverk Tor Ivar Solsrud Majercsik Kartverket Oslo og Viken
Telenor    
Fylkesmannen, Landbruk Jon Anders Anmarksrud Fylkesmannen Oslo og Viken
Fylkesmannen Per Vallner Fylkesmannen Oslo og Viken
Viken fylkeskommune   Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune   Viken fylkeskommune
Bane NOR Jon Haugland Bane NOR
Norge digitalt-sekretariatet Jon Ottar Skaaret Kartverket Oslo og Viken
Norge digitalt-sekretariatet Linn Varhaugvik Arto Kartverket Oslo og Viken
Norge digitalt-sekretariatet Andreas Dyken (leder BU) Kartverket Oslo og Viken
Norge digitalt-sekretariatet Irén Andersen   Kartverket Oslo og Viken
Norge digitalt-sekretariatet Astrid Rygg Kartverket Oslo og Viken
Norge digitalt-sekretariatet Jette Blomsterberg (leder PTU) Fylkesmannen Oslo og Viken

Alle dokumenter er i pdf.