Basisdatautvalg (BU) for Oslo og Viken fylker

BU skal i hovedsak arbeide med samordning av basis geodata i fylkene med fokus på prioritering av samarbeidsprosjekter innen Geovekst.

Utvalget skal:

  • Behandle saker vedrørende etablering, drift og vedlikehold av basis geodata inklusive matrikkelen
  • Gi innspill til kurs/ kompetanseheving
  • Gi innspill til geodataplanen innenfor basis geodata
  • Være arena for erfaringsutveksling mellom regionsamarbeidene
  • Gjennomføre mint to møter per. år; et vårmøte etter FGU-møte, og et høstmøte i forkant av FGU-møte.

Basisdatautvalget rapporterer til Fylkesgeodatautvalget for Oslo og Viken fylker.

Medlemmer i Basisdatautvalget for Oslo og Viken fylker
PartNavnKommer fraVara (kommunene)
Kartverket Oslo og Viken Andreas Dyken (leder) Kartverket Oslo og Viken  
Kartverket Oslo og Viken Linn Varhaugvik Arto Kartverket Oslo og Viken  
Kartverket Oslo og Viken Astrid Rygg Kartverket Oslo og Viken  
Region Drammen Randi Brandtsegg Drammen kommune  Trude Ødegård (Jevnaker) 
Region Østfold Lukas Sleboda Moss kommune Lars Thorgersen (Moss)
Region Indre Oslofjord Astrid Bjørnerød Indre Østfold kommune Aurora Rødseth Degnes (Enebakk)
Region Romerike Jane Aastad Alvestad Lillestrøm kommune Eldbjørg Solli Lund (Nittedal)
Region Hallingdal Anne Gro Haviken Krøsherad kommune Jan Børre Øien (Nesbyen)
Region Numedal Simen Haakestad Bjerkholt Nore og Uvdal kommune Bente Grøterud (Sigdal)
Bærum kommune Åsmund Yiu Hegnar Bærum kommune Mette Hermann
Oslo kommune Rune Kjørmo Oslo kommune Bente Hansen
E-verkene Oddmund Arntsberg Elvia  
Telenor geodata@telenor.no Telenor AS  
Statens vegvesen Siri Jaren Statens vegvesen Linn Fritsvold
Viken Fylkeskommune Ann Helen Karlsen Viken Fylkeskommune  
Viken Fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund Viken Fylkeskommune  
Fylkesmannen Jon Anders Anmarkrud Fylkesmannen i Oslo og Viken  
Bane NOR Jon Haugland Bane NOR  

Alle dokumenter er i pdf.