Skip to content

Tematiske geodata i Oslo og Viken fylker

Kartverket ved fylkeskartkontorene arbeider med registrering og kvalitetssikring av lokale temadata for å øke bruken av temadata hos kommunene, regionale etater og andre aktører.

Mer informasjon om temadata