Kartkontoret i Møre og Romsdal har for tida 9 tilsette.

E-post til Kartverket sitt fylkeskartkontor i Møre og Romsdal: molde@kartverket.no

 

NavnArbeidsområdeTelefonE-post (@kartverket.no)
Kari Aalvik Buset (fylkeskartsjef) Geovekst, Noreg digitalt, NN2000 32118590 / 41681028 kari.buset
Wenche Mork Stedfortredar, matrikkel-ansvarleg 32118596 wenche.mork
Geir Ingebretsen Geovekst-ansvarleg, FKB-ansvarleg 32118589 geir.ingebretsen
Trude Helen Fosse Lien FDV-ansvarleg, FKB, vegnett 32118587 trude.helen.fosse.lien
Sverre Steinnes FDV, matrikkel 32118599 sverre.steinnes
Kathrine Bögelsack Plandata, universell utforming, temadata, DOK 32118583 kathrin.bogelsack
Sven Michaelis Plan-ansvarleg, IT-drift, universell utforming 32118588 sven.michaelis
Marianne F. Kjelstad

Geovekst, FKB, fagredaktør

32118761 I permisjon ut 2020
Turid Elde Geovekst, FKB 32118595 turid.elde
Berit Sandnes Stadnamn-ansvarleg, SSR (kontor i Trondheim) 32118782 berit.sandnes
June Breistein webredaktør (kontorsted Tromsø) 32118086 june.breistein