Regionreformen - konsekvenser av å endre kommunenummer

1. januar i 2020 ble Hedmark og Oppland slått sammen til ett fylke. Som en konsekvens av sammenslåingen fikk alle kommunene i det nye fylket nytt kommunenummer.

Kartverket er av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet tildelt rollen som Teknisk koordinator av IKT – spørsmål i forbindelse med kommune- og regionreformene.

Takk!

Sammenslåing av fylker har medført at kommunene i gamle Hedmark og Oppland fylker har fått nye kommunenumre. Disse er sentrale i fagsystemer, og koblet til eksterne systemer og registre. Det er derfor et stort arbeid som må til for at alt skal fungere ved overgangen.

Kommunene har gjort mange nødvendige rettinger i matrikkelen som grunnlag for gjennomføringen av kommune- og regionreformen. En stor takk til alle dere i kommunene som har bidratt!